to refer to literally; to convey meaning

listen to the pronunciation of to refer to literally; to convey meaning
İngilizce - Türkçe

to refer to literally; to convey meaning teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

denote
{f} göstermek
denote
{f} belirtmek
denote
{f} ifade etmek
denote
göster
denote
anlamına gelmek
denote
{f} işareti olmak
denote
{f} adı olmak
to refer to
gönderme yapmak
İngilizce - İngilizce
denote
to refer to literally; to convey meaning