to put up with, bear, suffer, endure

listen to the pronunciation of to put up with, bear, suffer, endure
İngilizce - Türkçe
tahammül etmek
İngilizce - İngilizce

to put up with, bear, suffer, endure teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

to put up
{v} casket
to put up with, bear, suffer, endure