the quality of being brave; fearless; intrepidity

listen to the pronunciation of the quality of being brave; fearless; intrepidity
İngilizce - Türkçe

the quality of being brave; fearless; intrepidity teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

bravery
{i} yiğitlik
bravery
babayiğitlik
bravery
alplık
bravery
kahramanlık

Eski insanlar kahramanlık hikayelerini anlatmaktan hoşlanmışlar. - Ancient people liked to tell stories of bravery.

Kahramanlık büyük bir erdemdir. - Bravery is a great virtue.

bravery
{i} görkem
bravery
{i} mertlik
bravery
{i} cesaret

Biz onun cesareti için ona hayranız. - We admire her for her bravery.

Tom onun cesareti için Mary'ye hayran. - Tom admired Mary for her bravery.

bravery
{i} ihtişam
bravery
kahramanhk
İngilizce - İngilizce
bravery
the quality of being brave; fearless; intrepidity