to put in a state of readiness for active service in war, as an army corps

listen to the pronunciation of to put in a state of readiness for active service in war, as an army corps
İngilizce - Türkçe

to put in a state of readiness for active service in war, as an army corps teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

mobilize
harekete geçmek
mobilize
(Ticaret) tedavüle sokmak
mobilize
(Ticaret) akışkanlık kazandırmak
mobilize
harekete geçirmek
mobilize
silah altına al
mobilize
silah altına almak
mobilize
harekete geçir
mobilize
{f} seferber etmek
mobilize
harekete getirmek mobilization seferberlik
mobilize
{f} hareketlendirmek
mobilize
(Askeri) SEFERBER ETMEK, SEFERBER HALE GETİRMEK: Kuvvetleri, malzemeyi ve teçhizatı faal askeri hizmet için toplamak ve teşkilatlandırmak suretiyle, orduyu barış durumundan harp haline geçirmek
mobilize
{f} silâh altına almak
mobilize
{f} seferber etmek, harekete geçirmek; seferber olmak, harekete geçmek
İngilizce - İngilizce
mobilize
to put in a state of readiness for active service in war, as an army corps