to produce bubbles, to rise up in bubbles (such in foods cooking)

listen to the pronunciation of to produce bubbles, to rise up in bubbles (such in foods cooking)
İngilizce - Türkçe

to produce bubbles, to rise up in bubbles (such in foods cooking) teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

bubble
fokurdamak
bubble
kabarcık

Kız kabarcıkları üflüyor. - The girl is blowing bubbles.

Bu sabun çok kabarcıklar yapar. - This soap makes a lot bubbles.

bubble
habbe
bubble
lıkırdamak
bubble
fıkırdamak
bubble
coşkun
bubble
balon

Tom balonlu sakız çiğniyor. - Tom is chewing bubble gum.

bubble
geçici şey
bubble
(over/with ile) coşmak
bubble
fokurtu
bubble
taşmak
bubble
kaynatmak
bubble
{i} hayal

Hayal sırasında, insanlar rahat bir hayatı hayal ettiler. - During the bubble, people dreamt of a life of leisure.

bubble
(isim) kabarcık, hava kabarcığı, baloncuk; hayal, hayali şey, boş iş, göz boyayıcı ve değersiz şey
bubble
kaynamak
bubble
{i} boş iş
bubble
{i} göz boyayıcı ve değersiz şey
bubble
değersiz ve göz boyayıcı herhangi bir şey
bubble
{f} köpürmek
İngilizce - İngilizce
bubble
to produce bubbles, to rise up in bubbles (such in foods cooking)