to ponder, consider

listen to the pronunciation of to ponder, consider
İngilizce - Türkçe

to ponder, consider teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

perpend
etraflıca düşünmek
perpend
tasarlamak
to consider
gözönüne alma
perpend
duvarın iki yanından görünen ta
perpend
zihinde tartmak
perpend
mülâhaza etmek
to consider
(Hukuk) mülahaza etmek
to consider
(Hukuk) düşünmek

Tom ihtiyacı olan şeyi bizden almayı düşünmek isteyebilir. - Tom might want to consider buying what he needs from us.

Tom bugün işe gitmemeyi düşünmek isteyebilir. - Tom might want to consider not going to work today.

to consider
(Hukuk) mütalaa etmek
to consider
itibara almak
İngilizce - İngilizce
perpend

Perpend, / I have a daughter - have while she is mine .

to ponder, consider