to place on high; to lift up; to elevate

listen to the pronunciation of to place on high; to lift up; to elevate
İngilizce - Türkçe

to place on high; to lift up; to elevate teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

extol
{f} övmek

O bütün zamanını erdemlerini övmek için harcar. - He spends all his time extolling her virtues.

extol
göklere çıkarmak
extol
ululamak
extol
öv

O bütün zamanını erdemlerini övmek için harcar. - He spends all his time extolling her virtues.

extol
{f} methetmek
extol
yücelt
İngilizce - İngilizce
extol
to place on high; to lift up; to elevate