to pass gas; to break wind

listen to the pronunciation of to pass gas; to break wind
İngilizce - Türkçe

to pass gas; to break wind teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

blow off
uçurmak
blow off
uçur
blow off
İNFİLAKLA AYıRMA, İNFİLAKLA AYRıLMA (HV.): Bir alet kısmı veya parçanın, bir infilak kuvveti uygulamak suretiyle, bir roket aracının geri kalan kısmından maksatlı olarak ayrılması
blow off
Osurmak
blow off
Sesli şekilde osurmak
blow off
Sinirlenip bağırmak
blow off
Kontrolünü kaybedip bağırıp çağırmak
blow off
(Tarım) Püskürtmeli dağıtım, tarımda suyun püskürtülmesi suretiyle dağılımı
blow off
Öfkeyle bağırmak
İngilizce - İngilizce
cut wind
blow off
to pass gas; to break wind