to participate in religious ceremonies

listen to the pronunciation of to participate in religious ceremonies
İngilizce - Türkçe

to participate in religious ceremonies teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

worship
{f} ibadet etmek

Yeni Yıl Günü birçok Japon ibadet etmek için türbeye giderler. - On New Year's Day many Japanese go to the shrine to worship.

worship
ibadet

Sabah ibadeti saat on birde başlar. - Morning worship begins at eleven o'clock.

Tarikatımız ibadetlerinde sadece Zebur'daki ilahileri okumaktadır. - Our denomination practices exclusive psalmody in worship.

worship
ilahlaştırmak
worship
idolleştirmek
worship
hayranlık

Taparcasına hayranlık duymak tehlikeli bir şey. - Hero worship is a dangerous thing.

worship
tapınma
worship
{f} ibadet et

Bu piç, herkesin ona ibadet etmesi gerektiğini düşünüyor. - This bastard thinks that everyone should worship him.

Yeni Yıl Günü birçok Japon ibadet etmek için türbeye giderler. - On New Year's Day many Japanese go to the shrine to worship.

worship
{f} taparcasına sevmek
worship
aşırı derecede sevmek veya hürmet etmek
worship
{i} tapma

Koministler paraya tapmazlar. - Communists don't worship money.

worship
tapmak; ibadet etmek; tapınmak: His father worshiped God; he worships money. Babası Allaha tapardı; kendisi
worship
{f} 1. tapmak; ibadet etmek; tapınmak: His father worshiped God; he worships money. Babası Allaha tapardı; kendisi
worship
aşırı sevgi veya hürmet
worship
(fiil) tapmak, tapınmak, taparcasına sevmek, ibadet etmek
worship
perestiş etmek
worship
your worship zatıaliniz
İngilizce - İngilizce
worship
to participate in religious ceremonies

  Heceleme

  to par·tic·i·pate in re·li·gious ceremonies

  Türkçe nasıl söylenir

  tı pärtîsıpeyt în rilîcıs serımōniz

  Telaffuz

  /tə pärˈtəsəˌpāt ən rēˈləʤəs ˈserəˌmōnēz/ /tə pɑːrˈtɪsəˌpeɪt ɪn riːˈlɪʤəs ˈsɛrəˌmoʊniːz/

  Günün kelimesi

  scissile