to overstate, to describe more than is fact

listen to the pronunciation of to overstate, to describe more than is fact
İngilizce - Türkçe

to overstate, to describe more than is fact teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

exaggerate
{f} abartmak

Erken kalkma alışkanlığının önemini abartmak imkansızdır. - It is impossible to exaggerate the importance of the habit of early rising.

Onun şeyleri abartmak için bir eğilimi var gibi görünüyor. - She seems to have a tendency to exaggerate things.

exaggerate
{f} ileri gitmek
exaggerate
{f} abartılı konuşmak
exaggerate
abart

Tom abartma eğilimindedir. - Tom tends to exaggerate.

Tom oldukça sık abartır. - Tom quite often exaggerates.

exaggerate
(Tıp) Büyültmek, bir şeyi olduğundan büyük veya fazla göstermek, abartmak, mübalağa etmek
exaggerate
{f} aşırıya kaçmak
exaggerate
büyütme
exaggerate
(Tıp) egzajere
exaggerate
{f} şişirmek
exaggerate
aşırılık
exaggerate
(Argo) bokunu çıkarmak
exaggerate
abartma

Gerçekleri abartmayalım. - Let's not exaggerate the facts.

Erken kalkma alışkanlığının önemini abartmak imkansızdır. - It is impossible to exaggerate the importance of the habit of early rising.

exaggerate
mübalağa
exaggerate
ballandırmak
exaggerate
{f} büyütmek
exaggerate
artırmak
exaggerate
{f} abartmak, mübalağa etmek
İngilizce - İngilizce
exaggerate

I've told you a billion times not to exaggerate!.

to overstate, to describe more than is fact