to offend, as by erring

listen to the pronunciation of to offend, as by erring
İngilizce - Türkçe

to offend, as by erring teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

err
{f} hata yapmak

Hata yapmak insana mahsustur ama hatada ısrar etmek şeytanidir. - To err is human, but to persist in error is diabolical.

Hata yapmak insan olmaktır. - To err is to be human.

err
hata etmek
err
yanlış yapmak
err
yanıl

Deneme yanılma yoluyla doğru cevabı buldu. - Through trial and error, he found the right answer by chance.

Az düşünen çok yanılır. - He that thinks little, errs much.

err
errancy hataya düşme
err
{f} yanılmak
err
hata yap

Tom bir sürü hata yapar. - Tom makes a lot of errors.

Az düşünen çok hata yapar. - He that thinks little, errs much.

err
hata etme eğilimi
err
{f} yanlış olmak
err
{f} günah işlemek
İngilizce - İngilizce
err
to offend, as by erring