to manage to follow an argument, a discussion, etc

listen to the pronunciation of to manage to follow an argument, a discussion, etc
İngilizce - Türkçe

to manage to follow an argument, a discussion, etc teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

keep up with
-e ayak uydurmak
keep up with
aynı düzeyde kalmak
keep up with
ile aşık atmak
keep up with
ile aynı tempoda gitmek
keep up with
-i takip etmek
keep up with
ile aynı hızda gitmek
keep up with
hızına yetişmek
keep up with
geri kalma

Ondan geri kalmamak için çok çalışmalıyım. - I must study hard in order to keep up with him.

keep up with
yetişmek

Ona yetişmek için çok çalışmalıyım. - I must study hard in order to keep up with him.

Onlara yetişmek için yeterince hızlı koşamadım. - I couldn't run fast enough to keep up with them.

keep up with
-den geri kalmamak
keep up with
İletişim sağlamak
keep up with
aşık atmak
keep up with
ile aynı hızda/tempoda gitmek, -e ayak uydurmak
keep up with
-i takip etmek, -i izleyerek bilgi sahibi olmak
keep up with
(çağa/zamana) ayak uydurmak
keep up with
ayak uydurmak

Tom Joneses'lara ayak uydurmaktan bıktığını söylüyor. - Tom says he's tired of trying to keep up with the Joneses.

Zamana ayak uydurmak için gazeteler okurum. - I read newspapers in order to keep up with the times.

keep up with
keep up with the times çağın gerisinde kalmamak, çağa ayak uydurmak
İngilizce - İngilizce
keep up with
to manage to follow an argument, a discussion, etc