to make an incorrect interpretation; to misunderstand

listen to the pronunciation of to make an incorrect interpretation; to misunderstand
İngilizce - Türkçe

to make an incorrect interpretation; to misunderstand teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

misinterpret
yanlış yorumlamak
misinterpret
yanlış anlamak
misinterpret
yanlış yorumla

Sen yazdıklarımı yanlış yorumladın. - You misinterpreted what I wrote.

İstatistikler kolayca yanlış yorumlanabilir. - Statistics are easy to misinterpret.

misinterpret
tionyanlış yorum
misinterpret
yanlış mana vermek
misinterpret
misinterpreta
misinterpret
yanlış anla

Sessizlik yanlış anlaşılabilir, ama asla yanlış aktarılamaz. - Silence can be misinterpreted, but never misquoted.

Bu bir yanlış anlamaydı. - That was a misinterpretation.

İngilizce - İngilizce
misinterpret
to make an incorrect interpretation; to misunderstand