to make a succession of small, tremulous, intermitted noises

listen to the pronunciation of to make a succession of small, tremulous, intermitted noises
İngilizce - Türkçe

to make a succession of small, tremulous, intermitted noises teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

twitter
{f} cıvıldamak
twitter
{i} cıvıltı

Kuşların cıvıltısını işitiyorum. - I hear the twittering of birds.

twitter
şakımak
twitter
hızlı/heyecanlı bir şekilde konuşmak
twitter
heyecanlan
twitter
heyecan/cıvıltı
twitter
{i} heyecan
twitter
{f} kıs kıs gülmek
twitter
{f} sesi titremek
twitter
{i} kıkırdama
twitter
{f} kıkırdamak
twitter
cıvıldar gibi söylemek
twitter
{f} heyecandan titremek
twitter
cıvılda

Kuşlar neşeyle cıvıldarlar. - The birds twitter cheerfully.

İngilizce - İngilizce
twitter
to make a succession of small, tremulous, intermitted noises