to make a premise; to set forth something as a premise

listen to the pronunciation of to make a premise; to set forth something as a premise
İngilizce - Türkçe

to make a premise; to set forth something as a premise teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

premise
{i} öncül

O yanlış bir öncüldür. - It is a false premise.

Öncül nispeten basittir. - The premise is relatively simple.

premise
terim
premise
(isim) öncül
premise
kaziye
premise
sayıltı
premise
(Matematik) mukaddem
premise
dayanak çekidi
premise
i., man. öncül; terim
premise
bir önerme veya tartışmanın nedeni olarak ileri sürmek
premise
mukaddeme
premise
açıkla
premise
{f} önceden açıklamak
premise
tanıtma veya açıklama yoluyle önceden belirtmek
premise
{f} önermenin nedeni olarak göstermek
İngilizce - İngilizce
premise
to make a premise; to set forth something as a premise