to lay down premises, to preface

listen to the pronunciation of to lay down premises, to preface
İngilizce - Türkçe

to lay down premises, to preface teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

premise
{i} öncül

Senin öncülüne katılmıyorum. - I disagree with your premise.

Öncül nispeten basittir. - The premise is relatively simple.

premise
terim
premise
(isim) öncül
premise
kaziye
premise
sayıltı
premise
(Matematik) mukaddem
premise
dayanak çekidi
premise
i., man. öncül; terim
premise
bir önerme veya tartışmanın nedeni olarak ileri sürmek
premise
mukaddeme
to lay down
yere uzanmak
premise
açıkla
premise
{f} önceden açıklamak
premise
tanıtma veya açıklama yoluyle önceden belirtmek
premise
{f} önermenin nedeni olarak göstermek
İngilizce - İngilizce
{v} premise
To lay down
depone
to lay down premises, to preface