to kill with a spear, sprout, shoot

listen to the pronunciation of to kill with a spear, sprout, shoot
İngilizce - Türkçe

to kill with a spear, sprout, shoot teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

spear
{i} mızrak

Hiç mızrakla balık tutmaya gittin mi? - Have you ever gone spear fishing?

Tom köpekbalığını mızrakladı. - Tom speared the shark.

spear
kargılamak
spear
{f} mızrakla vur
spear
saplamak
spear
filiz/mızrak
spear
kargı
spear
zıpkın

Tom Mary'yi bir zıpkınla yaraladı. - Tom stabbed Mary with a spear.

Tom Mary'yi bir zıpkınla vurdu. - Tom shot Mary with a speargun.

spear
zıpkınlamak
spear
fışkırıp uzamak
spear
{f} mızrak saplamak
spear
{f} mızraklamak
spear
mızrakçı
spear
ot filizi
spear
mızrak veya zıpkınla vurmak
spear
{i} sivri yapraklı bitki
spear
{i} mızraklı adam
İngilizce - İngilizce
{v} spear
to kill with a spear, sprout, shoot