to kill all of a population, usually deliberate and especially applied to pests

listen to the pronunciation of to kill all of a population, usually deliberate and especially applied to pests
İngilizce - Türkçe

to kill all of a population, usually deliberate and especially applied to pests teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

exterminate
yok et

Onların işleri fareler ve sıçanları yok etmektir. - Their job is to exterminate rats and mice.

Onları yok etmeliyiz. - We must exterminate them.

exterminate
yok etmek

Onların işleri fareler ve sıçanları yok etmektir. - Their job is to exterminate rats and mice.

exterminate
kırmak
exterminate
kökünü kazımak
exterminate
{f} mahvetmek
exterminate
{f} öldürmek
exterminate
{f} kökünü kurutmak
exterminate
{f} imha etmek

Harici düşmanları yenmek yetmez, dahili düşmanları da imha etmek lazımdır. - It is not enough to defeat our external enemies, it is also necessary to exterminate our internal enemies.

İngilizce - İngilizce
exterminate

We'll use poison to exterminate the rats.

to kill all of a population, usually deliberate and especially applied to pests