to keep going on and off; to appear and disappear for short moments; to flutter

listen to the pronunciation of to keep going on and off; to appear and disappear for short moments; to flutter
İngilizce - Türkçe

to keep going on and off; to appear and disappear for short moments; to flutter teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

flicker
titreyerek yanmak
flicker
alazlanmak
flicker
(Aydınlatma) ışık titremesi
flicker
sönüp yanmak
flicker
titreşme

Bu floresan lamba titreşmeye başlıyor. Onu değiştirmemiz gerekecek. - This fluorescent lamp is starting to flicker. We'll have to replace it.

flicker
titremeli
flicker
{i} titreme

Son bir titremeden sonra mum söndü. - After one last flicker, the candle went out.

flicker
{i} geçici belirti
flicker
(Nükleer Bilimler) kırpışma
flicker
titre

Bu floresan lamba titreşmeye başlıyor. Onu değiştirmemiz gerekecek. - This fluorescent lamp is starting to flicker. We'll have to replace it.

Son bir titremeden sonra mum söndü. - After one last flicker, the candle went out.

flicker
çırpınmak
flicker
{f} titreşmek
flicker
{i} ürperme
flicker
(fiil) alevlenmek, titremek, titreşmek, hızla ve sessizce önünden geçmek
flicker
{f} 1. (ışık/gölge)
flicker
titremeli,v.titre: n.titreme
flicker
flickeringly titreşerek
flicker
{i} titreşim, titreme
flicker
titrek ve parlak ışık
İngilizce - İngilizce
flicker
to keep going on and off; to appear and disappear for short moments; to flutter