to introduce artfully; to infuse gently; to instill

listen to the pronunciation of to introduce artfully; to infuse gently; to instill
İngilizce - Türkçe

to introduce artfully; to infuse gently; to instill teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

insinuate
anıştırmak
insinuate
ima et
insinuate
üstü kapalı söylemek
insinuate
çıtlatmak
insinuate
{f} ima etmek
insinuate
{f} çaktırmadan kabul ettirmek
insinuate
{f} kurnazca yakınlaşmak
insinuate
insinuatinglyima
insinuate
{f} (kötü bir şey) demek istemek, demeye getirmek, (kötü bir şeyi) üstü kapalı söylemek: Are you insinuating that she's a liar? O yalancı mı
insinuate
insinuate ima et
İngilizce - İngilizce
insinuate
to introduce artfully; to infuse gently; to instill