to interpret erroneously; to understand or to explain in a wrong sense

listen to the pronunciation of to interpret erroneously; to understand or to explain in a wrong sense
İngilizce - Türkçe

to interpret erroneously; to understand or to explain in a wrong sense teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

misinterpret
yanlış yorumlamak
misinterpret
yanlış anlamak
misinterpret
yanlış yorumla

İstatistikler kolayca yanlış yorumlanabilir. - Statistics are easy to misinterpret.

Sen yazdıklarımı yanlış yorumladın. - You misinterpreted what I wrote.

misinterpret
tionyanlış yorum
misinterpret
yanlış mana vermek
misinterpret
misinterpreta
misinterpret
yanlış anla

Yaptıklarımı yanlış anladın. - You misinterpreted my actions.

Bu bir yanlış anlamaydı. - That was a misinterpretation.

İngilizce - İngilizce
misinterpret
to interpret erroneously; to understand or to explain in a wrong sense