to ingratiate oneself; to obtain access or favor by flattery or cunning

listen to the pronunciation of to ingratiate oneself; to obtain access or favor by flattery or cunning
İngilizce - Türkçe

to ingratiate oneself; to obtain access or favor by flattery or cunning teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

insinuate
anıştırmak
insinuate
ima et
insinuate
üstü kapalı söylemek
insinuate
çıtlatmak
insinuate
{f} ima etmek
insinuate
{f} çaktırmadan kabul ettirmek
insinuate
{f} kurnazca yakınlaşmak
insinuate
insinuatinglyima
insinuate
{f} (kötü bir şey) demek istemek, demeye getirmek, (kötü bir şeyi) üstü kapalı söylemek: Are you insinuating that she's a liar? O yalancı mı
insinuate
insinuate ima et
İngilizce - İngilizce
insinuate
to ingratiate oneself; to obtain access or favor by flattery or cunning

    Heceleme

    to in·gra·ti·ate oneself; to ob·tain ac·cess or fa·vor by flat·te·ry or cun·ning

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    meed