to help, succor, relieve, stand by

listen to the pronunciation of to help, succor, relieve, stand by
İngilizce - Türkçe

to help, succor, relieve, stand by teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

assist
{f} yardım etmek

Tom sana yardım etmek için görevlendirilecek. - Tom will be assigned to assist you.

Tom Mary'nin ayaklarına yardım etmek için elini aşağıya doğru uzattı. - Tom reached down to assist Mary to her feet.

assist
yardım etmek desteklemek
assist
asistanlık yapmak
assist
asiste etmek
assist
desteklemek
assist
{f} yardım et

Onlar bize yardım etmek için geldiler. - They came to our assistance.

Benim bahçe işlerinde bana yardım etmeni istiyorum. - I would like you to assist me with my gardening.

assist
sayı yaptırma (takım)
assist
yardım assist at hazır bulunmak assistance yardım
assist
muavenet etmek
assist
{f} yardımcı olmak

Sana yardımcı olmak için buradayım. - I'm here to assist you.

İdrar şişesi ile tuvalete gidecek birisine yardımcı olmak için teknik terminoloji nedir? - What's the technical terminology for assisting someone to go to the toilet with a urine bottle?

assist
imdat
assist
yardımcı assistant professor asistan yardım et
assist
muavenet
assist
iane vermek
assist
yardım

Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar. - Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

Yardımımıza ihtiyacın var mı? - Do you need our assistance?

assist
{f} hazır bulunmak
assist
iane assistant muavin
İngilizce - İngilizce
{v} assist
to help, succor, relieve, stand by