to heat almost to boiling

listen to the pronunciation of to heat almost to boiling
to heat almost to boiling

  Heceleme

  to heat al·most to boil·ing

  Türkçe nasıl söylenir

  tı hit ôlmōst tı boylîng

  Telaffuz

  /tə ˈhēt ˈôlˌmōst tə ˈboiləɴɢ/ /tə ˈhiːt ˈɔːlˌmoʊst tə ˈbɔɪlɪŋ/

  Günün kelimesi

  katabasis