to heat a liquid almost to the boiling point

listen to the pronunciation of to heat a liquid almost to the boiling point
to heat a liquid almost to the boiling point

  Heceleme

  to heat a liq·uid al·most to the boil·ing point

  Türkçe nasıl söylenir

  tı hit ı lîkwıd ôlmōst tı dhi boylîng poynt

  Telaffuz

  /tə ˈhēt ə ˈləkwəd ˈôlˌmōst tə ᴛʜē ˈboiləɴɢ ˈpoint/ /tə ˈhiːt ə ˈlɪkwəd ˈɔːlˌmoʊst tə ðiː ˈbɔɪlɪŋ ˈpɔɪnt/

  Günün kelimesi

  gestalt