to harass, pester or annoy someone persistently or incessantly

listen to the pronunciation of to harass, pester or annoy someone persistently or incessantly
İngilizce - Türkçe

to harass, pester or annoy someone persistently or incessantly teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

plague
veba

Eski dönemlerde veba birçok insanı öldürmüştür. - In ancient times, plagues killed many people.

Her nedense, Hindistan'dan döndüğümden beri insanlar benden bir veba gibi kaçıyorlar. - For some reason, people have been avoiding me like the plague ever since I got back from India.

plague
{i} felâket

Kimse, öldürücü bir salgın gibi dünya çapında bir felaketi önemsememezlik edemez. - One can't discount a global disaster like a virulent plague.

plague
salgın hastalık

Salgın hastalık sırasında binlerce insan öldü. - Thousands of people died during the plague.

plague
askıntı olmak
plague
başının etini yemek
plague
asıntı olmak
plague
öldürücü salgın hastalık
plague
musibet
plague
{f} rahatsız et
plague
istila
plague
{i} baş belası
plague
belâ musibet
plague
rahatsız etmek
plague
{f} eziyet
plague
(isim) veba, belâ, felâket, dert
plague
dili baş belâsı
plague
{f} (dert) (birini) rahatsız etmek
plague
musi
plague
{i} dert
İngilizce - İngilizce
plague
to harass, pester or annoy someone persistently or incessantly