to guess or conjecture

listen to the pronunciation of to guess or conjecture
İngilizce - Türkçe

to guess or conjecture teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

aim
{i} hedefleme

Sadece şöhreti hedeflemek yanlıştır. - It is wrong to aim at fame only.

aim
{i} nişan alma

Silahımla bir ayıya asla nişan almadım. - I have never aimed at a bear with my rifle.

aim
{i} erek
aim
hedef almak
aim
amaçlamak

Onlar toplumlarda huzursuzluk çıkarmayı amaçlamaktadır. - They aim to stir unease in societies.

Eğitim potansiyel yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. - Education aims to develop potential abilities.

aim
{f} hedefle

Yeterince yüksek hedeflemiyorsun. - You're not aiming high enough.

O, hedeflediğimiz şey. - That's what we're aiming for.

aim
hedef

Siz hangi üniversiteyi hedefliyorsunuz? - Which college are you aiming for?

John onu vurduğunda, Tom silahını Mary'ye hedefliyordu. - Tom was aiming his pistol at Mary when John shot him.

aim
take aim nişan almak
aim
{i} gaye
aim
amaçla

Dilbilim dili tanımlamayı amaçlayan bilim dalıdır. - Linguistics is the discipline which aims to describe language.

Eğitim potansiyel yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. - Education aims to develop potential abilities.

aim
emel
aim
{f} yöneltmek
aim
maksatsız
aim
aimless gayesiz
aim
nişan tahtası
aim
nişan/hedef
aim
{i} maksat
aim
(fiil) hedeflemek, nişan almak, kastetmek, niyet etmek, yöneltmek, doğrultmak, çalışmak ( e), fırlatmak (füze)
aim
(Askeri) NİŞAN ALMAK: Herhangi bir silah, mermi, bomba vesaireyi, hedefe isabet edecek şekilde tevcih etmek
aim
aim hedefle/nişan al
İngilizce - İngilizce
aim
imagine
to guess or conjecture

  Heceleme

  to guess or con·jec·ture

  Türkçe nasıl söylenir

  tı ges ır kıncekşır

  Telaffuz

  /tə ˈges ər kənˈʤeksʜər/ /tə ˈɡɛs ɜr kənˈʤɛkʃɜr/

  Günün kelimesi

  dexterous