to grow fat, plump, and fleshy

listen to the pronunciation of to grow fat, plump, and fleshy
İngilizce - Türkçe

to grow fat, plump, and fleshy teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

fat
{i} içyağı
fat
{f} şişmanlatmak
fat
{f} semirtmek
fat
şişkin
fat
yağ

Yağlı bir diyeti sevmiyorum. - I don't like a fat diet.

Vücut ekstra kaloriyi yağa dönüştürür. - The body converts extra calories into fat.

fat
dolgun
fat
(et) yağlı
fat
{s} dolgun; kalın
fat
{s} semiz
fat
(sıfat) şişman, şişko, kilolu, tombul, yağlı, besili, semiz, dolgun, şişkin, kazançlı, kârlı, bereketli, verimli
fat
{s} verimli

Babam ona yardım etmesi için verimli bir asistan istiyor. - My father wants an efficient assistant to help him.

fat
{s} bereketli
fat
{f} besiye çekmek
fat
{s} kazançlı
fat
slang şişko
fat
(fiil) şişmanlatmak, semirtmek, besiye çekmek, yağ bağlatmak
fat
seçim öncesi partisine maddi yardımda bulunan kimse
İngilizce - İngilizce
fat
to grow fat, plump, and fleshy