to grasp mentally all connections of a problem or event

listen to the pronunciation of to grasp mentally all connections of a problem or event
İngilizce - Türkçe

to grasp mentally all connections of a problem or event teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

comprehension
anlama

O benim anlamamın ötesinde bir şeydi. - That was beyond my comprehension.

Benim için, senin konuşman tamamen anlamanın ötesindedir. - For me, your speech is totally beyond comprehension.

comprehension
{i} kavrama
comprehension
(Tıp) Anlama yeteneği, idrak anlamları ve ilişkileri kavrayabilme
comprehension
{i} anlayış

Küresel bir anlayış sorunu var. - There is a global problem of comprehension.

comprehension
fehim
comprehension
{i} kavrayış

Bu test senin okuma kavrayışını ölçecek. - This test will gauge your reading comprehension.

comprehension
içlem
comprehension
(okulda) kavrama testi
comprehension
kavrama testi/anlama
comprehension
{i} akıl
comprehension
{i} idrak
comprehension
{i} kapsam
İngilizce - İngilizce
comprehension
to grasp mentally all connections of a problem or event

  Heceleme

  to grasp men·tal·ly all connections of a prob·lem or e·vent

  Türkçe nasıl söylenir

  tı gräsp mentıli ôl kınekşınz ıv ı präblım ır ivent

  Telaffuz

  /tə ˈgrasp ˈmentəlē ˈôl kəˈneksʜənz əv ə ˈpräbləm ər ēˈvent/ /tə ˈɡræsp ˈmɛntəliː ˈɔːl kəˈnɛkʃənz əv ə ˈprɑːbləm ɜr iːˈvɛnt/

  Günün kelimesi

  stiggins