to grant (something) as a deduction or an addition; esp. to abate or deduct

listen to the pronunciation of to grant (something) as a deduction or an addition; esp. to abate or deduct
İngilizce - Türkçe

to grant (something) as a deduction or an addition; esp. to abate or deduct teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

allow
{f} izin vermek

Tom Mary'nin geçmesine izin vermek için kenara çekildi. - Tom stepped aside to allow Mary to pass.

Çocuğun yaşı nedeniyle izin vermek zorundasın. - You have to allow for the boy's age.

allow
(Bilgisayar) kullanıcı sayısı
allow
(Bilgisayar) en çok
allow
cevaz vermek
allow
mahal vermek
allow
izin ver

Size kuralları ihlal etmek için izin verilmez. - You are not allowed to violate the rules.

Hararetli bir tartışmadan sonra,uzlaşma sağlandı.Sigara içme köşesinde sigara içenlerin sigara içmesine izin verilecek. - After a heated discussion, a compromise was adopted. Smokers will be allowed to smoke in the smoking corner.

allow
al
allow
{f} göz önüne almak
allow
{f} itiraf etmek
allow
{f} fikrinde olmak
allow
{f} izin vermek, müsaade etmek
allow
{f} kabul etmek
allow
meşru
allow
{f} indirim yapmak
allow
{f} ayırmak
allow
{f} koyvermek
allow
{f} bırakmak
allow
{f} düşünmek
İngilizce - İngilizce
allow
to grant (something) as a deduction or an addition; esp. to abate or deduct