to go back and forth; to alternate

listen to the pronunciation of to go back and forth; to alternate
İngilizce - Türkçe

to go back and forth; to alternate teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

to and fro
bir ileri bir geri

Onun evinin önünde bir ileri bir geri yürüdü. - He walked to and fro in front of her house.

to and fro
ileri geri

Aslan bütün gün kafesinin içinde ileri geri yürüdü. - The lion walked to and fro in its cage all day.

Biz ileri geri koşuyorduk. - We were running to and fro.

to and fro
Bir yandan öbür yana; bir aşağı bir yukarı
to and fro
ıvır-zıvır dan
to and fro
(deyim) oteye beriye,yukari asagiya
to and fro
aşağı yukarı
to and fro
öne arkaya
to and fro
bir yandan öbür yana; bir aşağı bir yukarı: We walked to and fro along the platform. Peron boyunca volta attık
İngilizce - İngilizce
to and fro
To go back
retrocede
to go back and forth; to alternate