to foretell, foresee or prophesy

listen to the pronunciation of to foretell, foresee or prophesy
İngilizce - Türkçe

to foretell, foresee or prophesy teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

predict
{f} önceden haber vermek
predict
tahmin et

O, onun kazanacağını tahmin etti. - He predicted she would win.

Tom sonuçları tahmin etmeye çalıştı. - Tom attempted to predict the results.

predict
öngörüde bulunmak
predict
-e dair kehanette bulunmak
predict
önceden bildirmek
predict
bir şeyin vukuunu önceden haber vermek
predict
predictionkehanet
predict
önceden haber verme
predict
{f} kehanette bulunmak
predict
{f} önceden söylemek: That economist predicted the present recession. O ekonomist şimdiki durgunluğun olacağını önceden söylemişti
İngilizce - İngilizce
predict
to foretell, foresee or prophesy