to feel pain

listen to the pronunciation of to feel pain
İngilizce - Türkçe
canı acımak
suffer
ıstırap çekmek
suffer
{f} cezasını çekmek
feel pain
acı çekmek
suffer
madur etmek
suffer
{f} zarar görmek
suffer
değer kaybetmek
suffer
(Kanun) zarara uğramak
suffer
çile çekmek

Çile çekmekten saçı ağardı. - Her hair grayed with suffering.

suffer
bağrı yanmak
suffer
uğramak (kötü bir şeye)
feel pain
acı çek

Bitkilerin acı çektiğini mi düşünüyorsun? - Do you think that plants feel pain?

suffer
kötüye gitmek
suffer
sıkıntı çek

Bir araştırmaya göre, dünyada bir milyar kişi yoksulluktan sıkıntı çekiyor. - According to a survey, 1 billion people are suffering from poverty in the world.

Japonya her yıl kasırgalardan sıkıntı çeker. - Japan suffers from typhoons every year.

suffer
kalitesi düşmek
suffer
{f} göz yummak
suffer
tahammül etmek
suffer
ıstırap çekmek, acı çekmek; -i çekmek; from (belirli bir hastalıktan) mustarip olmak; from -in sıkıntısını çekmek; for -in acısını
suffer
suffererıstırap çeken kimse
suffer
{f} izin vermek
suffer
x kötüye git/acı çek/çek
suffer
müsaade etmek
İngilizce - İngilizce
suffer
experience pain, sense pain, be in pain, ache
to feel pain