to fall abundantly and continuously

listen to the pronunciation of to fall abundantly and continuously
İngilizce - Türkçe
sapır sapır dökülmek
to fall abundantly and continuously

  Heceleme

  to Fall a·bun·dant·ly and con·ti·nu·ous·ly

  Türkçe nasıl söylenir

  tı fôl ıbʌndıntli ınd kıntînyuısli

  Telaffuz

  /tə ˈfôl əˈbəndəntlē ənd kənˈtənyo͞oəslē/ /tə ˈfɔːl əˈbʌndəntliː ənd kənˈtɪnjuːəsliː/

  Günün kelimesi

  duopoly