to fall abundantly and continuously

listen to the pronunciation of to fall abundantly and continuously
Englisch - Türkisch
sapır sapır dökülmek
to fall abundantly and continuously

  Silbentrennung

  to Fall a·bun·dant·ly and con·ti·nu·ous·ly

  Türkische aussprache

  tı fôl ıbʌndıntli ınd kıntînyuısli

  Aussprache

  /tə ˈfôl əˈbəndəntlē ənd kənˈtənyo͞oəslē/ /tə ˈfɔːl əˈbʌndəntliː ənd kənˈtɪnjuːəsliː/

  Wort des Tages

  gourmet
Favoriten