to establish the taxonomic classification of an organism

listen to the pronunciation of to establish the taxonomic classification of an organism
İngilizce - Türkçe

to establish the taxonomic classification of an organism teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

identify
tanımlamak

Bilim garip hayvanı tanımlamak için çalışıyor. - Science is trying to identify the strange animal.

Kimyasal semboller kimyasal elementleri tanımlamak için kullanılır. - Chemical symbols are used to identify chemical elements.

identify
tanımak
identify
kimliğini saptamak
identify
{f} belirlemek

Gezegenleri belirlemek kolay, çünkü yıldızlar gibi parıldamazlar. - Planets are easy to identify because they don't twinkle like stars do.

Bir spektrometre, maddenin kimyasal bileşimini belirlemek için ışık kullanır. - A spectrometer uses light to identify the chemical composition of matter.

identify
tanılamak
identify
özdeşle
identify
(Kimya) özdeşleşme
identify
tanımlama yapmak
identify
(Askeri) KİMLİK: Hava önlemede, "Tasarrufunuzdaki her türlü imkanla belirlenen teması teşhis edin" anlamına gelen kod
identify
{f} -in kim/ne/kimin olduğunu tespit etmek/saptamak/söylemek
identify
(Bilgisayar) özelliklerini al
identify
aynı tutmak
identify
(Bilgisayar) tanı

Bu grupla kendimi tanıtmak istemiyorum. - I don't want to identify myself with that group.

Bu fotoğrafı kullanan adamı tanımlayabilir misin? - Can you identify the man using this picture?

identify
{f} with kendini (biriyle) özdeşleştirmek, (biriyle) özdeşleşmek. identify s.o./s.t. with birinin/bir şeyin ... ile ilgili olduğunu düşünmek
identify
fark gözetmemek
identify
tanıtmak

Kendimi tanıtmak için sürücü belgemi kullandım. - I used my driver's license to identify myself.

Bu grupla kendimi tanıtmak istemiyorum. - I don't want to identify myself with that group.

identify
(fiil) tanımak, kimliğini saptamak, belirlemek, aynı saymak, bir tutmak, desteklemek, destek vermek
identify
{f} bir tutmak
identify
{f} destek vermek
İngilizce - İngilizce
identify
to establish the taxonomic classification of an organism