to escape understanding of; to be incomprehensible to

listen to the pronunciation of to escape understanding of; to be incomprehensible to
İngilizce - Türkçe

to escape understanding of; to be incomprehensible to teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

elude
{f} sıyrılmak
elude
{f} aklına gelmemek
elude
paçasını kurtarmak
elude
-den kurtulmak
elude
hatırlayamamak
elude
yakayı sıyırmak
elude
yakayı kurtarmak
elude
-den sıyrılmak
elude
tehlikeyi atlatmak
elude
yakasını kurtarmak
elude
kaçamak yap
elude
kaçmak
elude
bertaraf etmek paçayı kurtarmak
elude
kurtul

Tom yakalanmaktan kurtulmayı başardı. - Tom managed to elude capture.

elude
{f} kurtulmak
elude
{f} anlayamamak
elude
{f} kaçamak yapmak
elude
{f} hatırlayamamak, aklına gelmemek: The name of the town eludes me. Şehrin adı aklıma gelmiyor
elude
{f} çağrıştırmamak
elude
(fiil) kurtulmak, kaçamak yapmak, sıyrılmak, kaçınmak, anlayamamak, aklına gelmemek, çağrıştırmamak
İngilizce - İngilizce
elude
to escape understanding of; to be incomprehensible to