to enter on; to commence

listen to the pronunciation of to enter on; to commence
İngilizce - Türkçe

to enter on; to commence teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

begin
başlamak

Birlikte başlamak için buraya gelmemeliydin. - You shouldn't have come here to begin with.

O, bize başlamak için sinyal verdi. - He gave us the signal to begin.

begin
{f} başlatmak
begin
başla

Doğum,bir şekilde,ölümün başlangıcıdır. - Birth is, in a manner, the beginning of death.

Yağmur başlamadan önce geri dönelim. - Let's go back before it begins to rain.

begin
zuhur etmek
begin
{f} girişmek
begin
ön ayak olmak
begin
çığır açmak
begin
başlangıç

İyi bir başlangıç iyi bir bitiş yapar. - A good beginning makes a good ending.

Bütün başlangıçlar zordur. - All beginnings are difficult.

begin
bismillah demek
begin
atılmak
begin
açmak
begin
adım atmak
begin
{f} koyulmak
begin
(fiil) başlamak, girişmek, koyulmak, başlatmak, meydana gelmek, doğmak, önayak olmak
begin
{f} meydana gelmek, vücut bulmak
begin
{f} (be.gan, be.gun, --ning)
begin
{f} önayak olmak
begin
ilk adımı atmak meydana gelmek
İngilizce - İngilizce
begin
to enter on; to commence