to encircle, surround, as with a gird

listen to the pronunciation of to encircle, surround, as with a gird
İngilizce - Türkçe

to encircle, surround, as with a gird teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

begird
kuşatmak
begird
ihata etmek
begird
çevirmek
begird
{f} sarmak
begird
{f} çevrelemek
begird
{f} etrafını çevirmek
İngilizce - İngilizce
begird
to encircle, surround, as with a gird