to deviate from the true course; to miss the thing aimed at

listen to the pronunciation of to deviate from the true course; to miss the thing aimed at
İngilizce - Türkçe

to deviate from the true course; to miss the thing aimed at teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

err
{f} hata yapmak

Hata yapmak insana mahsustur ama hatada ısrar etmek şeytanidir. - To err is human, but to persist in error is diabolical.

Hata yapmak insan olmaktır. - To err is to be human.

err
hata etmek
err
yanlış yapmak
err
yanıl

Biz deneme ve yanılma ile öğreniriz. - We learn by trial and error.

Deneme yanılma yoluyla doğru cevabı buldu. - Through trial and error, he found the right answer by chance.

err
errancy hataya düşme
err
{f} yanılmak
err
hata yap

Az düşünen çok hata yapar. - He that thinks little, errs much.

Tüm bunlardan sonra, tanrılar bile zaman zaman hata yapabilirler. - After all, even the gods may err at times.

err
hata etme eğilimi
err
{f} yanlış olmak
err
{f} günah işlemek
İngilizce - İngilizce
err
to deviate from the true course; to miss the thing aimed at