to destroy old data by recording new data over it

listen to the pronunciation of to destroy old data by recording new data over it
İngilizce - Türkçe

to destroy old data by recording new data over it teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

overwrite
(Bilgisayar) üzerine yaz

Kaydedilmiş verinin üzerine yazmak ister misin? - Do you want to overwrite the saved data?

overwrite
(Bilgisayar) ezmek
overwrite
çiğnemek
overwrite
üzerine yazma

Kaydedilmiş verinin üzerine yazmak ister misin? - Do you want to overwrite the saved data?

overwrite
üstüne yazmak
overwrite
{f} üstüne yaz
overwrite
{i} üstüne yazma
overwrite
üstüne yaz,v.üstüne yaz: n.üstüne yazma
overwrite
{f} şatafatlı yazma
overwrite
{f} üstünde yazma
overwrite
fazla uzun yazmak
İngilizce - İngilizce
overwrite
to destroy old data by recording new data over it

  Heceleme

  to de·stroy old da·ta by re·cord·ing new da·ta over it

  Türkçe nasıl söylenir

  tı dîstroy ōld deytı bay rıkôrdîng nyu deytı ōvır ît

  Telaffuz

  /tə dəˈstroi ˈōld ˈdātə ˈbī rəˈkôrdəɴɢ ˈnyo͞o ˈdātə ˈōvər ət/ /tə dɪˈstrɔɪ ˈoʊld ˈdeɪtə ˈbaɪ rəˈkɔːrdɪŋ ˈnjuː ˈdeɪtə ˈoʊvɜr ɪt/

  Günün kelimesi

  nuptial