to dedicate, vow, give up, curse

listen to the pronunciation of to dedicate, vow, give up, curse
İngilizce - Türkçe

to dedicate, vow, give up, curse teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

devote
{f} adamak

O, hayatını Hindistan'daki hastaları tedavi etmeye adamak istiyor. - He intends to devote his life to curing the sick in India.

Kendinizi göreve adamak zorundasınız. - You have to devote yourself to the task.

devote
{f} to -e adamak, -e vakfetmek; -e ayırmak, -e hasretmek: He has devoted himself to serving the poor. Kendini yoksulların hizmetine adadı. He
devote
{f} tahsis etmek
devote
-e hasretmek
devote
{f} ayırmak
devote
vermek
devote
(to ile) -e adamak
devote
ada

Birçok genç mühendis istihdam edildi ve onlar kendilerini yeni bir bilgisayar geliştirmek için adadılar. - Several young engineers were employed and were devoted to developing a new computer.

O kendini kimya çalışmasına adadı. - He devoted himself to the study of chemistry.

devote
devote ada
devote
oneself ile kendini adamak
İngilizce - İngilizce
{v} devote
to dedicate, vow, give up, curse