to date a thing before the time

listen to the pronunciation of to date a thing before the time
İngilizce - İngilizce
{v} antedate
to date a thing before the time

  Heceleme

  to date a thing be·fore the time

  Türkçe nasıl söylenir

  tı deyt ı thîng bîfôr dhi taym

  Telaffuz

  /tə ˈdāt ə ˈᴛʜəɴɢ bəˈfôr ᴛʜē ˈtīm/ /tə ˈdeɪt ə ˈθɪŋ bɪˈfɔːr ðiː ˈtaɪm/

  Günün kelimesi

  spall