to date a thing before the time

listen to the pronunciation of to date a thing before the time
Englisch - Englisch
{v} antedate
to date a thing before the time

  Silbentrennung

  to date a thing be·fore the time

  Türkische aussprache

  tı deyt ı thîng bîfôr dhi taym

  Aussprache

  /tə ˈdāt ə ˈᴛʜəɴɢ bəˈfôr ᴛʜē ˈtīm/ /tə ˈdeɪt ə ˈθɪŋ bɪˈfɔːr ðiː ˈtaɪm/

  Wort des Tages

  sward
Favoriten