to continue with (work, etc)

listen to the pronunciation of to continue with (work, etc)
İngilizce - Türkçe

to continue with (work, etc) teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

keep up
yukarda tut
keep up
sürdürmek

Sadece evet ve hayır diyen biriyle bir konuşmayı sürdürmek zor. - It is difficult to keep up a conversation with someone who only says yes and no.

keep up
yukarıda tutmak
keep up
yetişmek

Onlara yetişmek için yeterince hızlı koşamadım. - I couldn't run fast enough to keep up with them.

Ona yetişmek için çok çalışmalıyım. - I must study hard in order to keep up with him.

keep up
idame etmek
keep up
seviyesine ulaşmak
keep up
bakımını sağlamak
keep up
yukarda tutmak
keep up
bozmamak
keep up
yüksekte tutmak
keep up
su üstünde tutmak
keep up
geçindirmek

Böylesine büyük bir evi geçindirmek için çok para gerekir. - It takes a lot of money to keep up such a big house.

keep up
(deyim) (hava) degismeden kalmak,devam etmek
keep up
devam ettirmek
keep up
devam etmek

Tom'la devam etmek zor. - It's hard to keep up with Tom.

keep up
(deyim) neşeli ve canlı kalmak
keep up
yüksek tutmak
İngilizce - İngilizce
keep up

If the borrower could no longer afford to keep up the payments, the longer he stayed in the home the more the interest bill mounted.''.

to continue with (work, etc)