to comprise in, or reduce to, a summary; to present briefly

listen to the pronunciation of to comprise in, or reduce to, a summary; to present briefly
İngilizce - Türkçe

to comprise in, or reduce to, a summary; to present briefly teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

summarize
özetlemek

Sunumun içeriğini özetlemek ve bir sonuç çıkarmak istiyorum. - I want to summarize the content of the presentation and draw a conclusion.

summarize
hulasa etmek
summarize
özetle

Onun hepsini özetleyeceğim. - I'll summarize it all.

Sunumun içeriğini özetlemek ve bir sonuç çıkarmak istiyorum. - I want to summarize the content of the presentation and draw a conclusion.

summarize
{f} kısaltmak
summarize
{f} özet çıkarmak
İngilizce - İngilizce
summarize
to comprise in, or reduce to, a summary; to present briefly