to choose; to select

listen to the pronunciation of to choose; to select
İngilizce - Türkçe

to choose; to select teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

opt
{f} tercih etmek
wail
{f} inlemek
opt
opt out çekilmek
opt
-e tercih etmek
opt
-e yeğlemek
opt
(out ile) -den çekilmek
opt
(for ile) -e yeğlemek
opt
yapmamayı tercih etmek
wail
sızlanmak
wail
yırtınmak
opt
{f} karar kılmak
opt
yapmamaya karar vermek
opt
{f} seçmek

Seçmek için sadece üç seçeneğin var. - You have only three options to select.

opt
{f} yeğlemek
opt
vaz geçmek
opt
opt çekil/yeğle
wail
(fiil) ağlamak, ağıt yakmak, feryat etmek, inlemek, acı acı bağırmak, hayıflanmak, yas tutmak
wail
{f} acı acı bağırmak
İngilizce - İngilizce
wail
opt
to choose; to select