to cause to vary irregularly

listen to the pronunciation of to cause to vary irregularly
İngilizce - Türkçe
İngilizce - İngilizce
fluctuate
to cause to vary irregularly

  Heceleme

  to cause to va·ry ir·re·gu·lar·ly

  Türkçe nasıl söylenir

  tı kôz tı veri îregyılırli

  Telaffuz

  /tə ˈkôz tə ˈverē əˈregyələrlē/ /tə ˈkɔːz tə ˈvɛriː ɪˈrɛɡjəlɜrliː/