to caress, pet; to coax, entice

listen to the pronunciation of to caress, pet; to coax, entice
İngilizce - Türkçe

to caress, pet; to coax, entice teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

coy
cilveli
coy
çekingen
coy
{s} utangaç
coy
cilve
coy
coyness mahcubiyet
coy
{s} çekingen, utangaç, mahcup
coy
mahcubâne
coy
{s} nazlı
coy
çekingenlik
coy
coyly cilveli olarak
coy
utangaç/nazlı
İngilizce - İngilizce
coy
to caress, pet; to coax, entice