to blow up with dynamite or other high explosive

listen to the pronunciation of to blow up with dynamite or other high explosive
İngilizce - Türkçe

to blow up with dynamite or other high explosive teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

dynamite
dinamitle havaya uçurmak
dynamite
dinamitlemek
dynamite
şaşırtıcı
dynamite
{f} dinamitle patlat
dynamite
dinamit

Dinamit taşıma tehlikeli olabilir. - Handling dynamite can be dangerous.

Bu dinamiti taşımanın güvenli olduğundan emin misin? - Are you sure it's safe to move this dynamite?

dynamite
bomba
dynamite
hayranlık uyandırıcı şey/kimse
dynamite
nitrogliserinden yapılmış patlayıcı bir madde
dynamite
dinamitle uçuran kişi
dynamite
dynamiter dinamitçi
dynamite
{i} çarpıcı şey
dynamite
dinamitle

Dinamitle büyük bir kayayı havaya uçurduk. - We blew up a huge rock with dynamite.

dynamite
(Askeri) DİNAMİTLE TAHRİP ETMEK: Dinamitle atmak veya imha etmek
dynamite
bomba/dinamit
dynamite
{i} potansiyel tehlike
dynamite
{i} eroin
dynamite
(fiil) dinamitlemek
İngilizce - İngilizce
dynamite
To blow up
upblow
to blow up with dynamite or other high explosive

  Heceleme

  to blow up with dy·na·mite or oth·er high ex·plo·sive

  Türkçe nasıl söylenir

  tı blō ʌp wîdh daynımayt ır ʌdhır hay îksplōsîv

  Telaffuz

  /tə ˈblō ˈəp wəᴛʜ ˈdīnəˌmīt ər ˈəᴛʜər ˈhī əkˈsplōsəv/ /tə ˈbloʊ ˈʌp wɪð ˈdaɪnəˌmaɪt ɜr ˈʌðɜr ˈhaɪ ɪkˈsploʊsɪv/

  Günün kelimesi

  decubitis